Privacy Policy Page – RO

Identitatea și datele de contact ale operatorului
SC Skyline Center SRL cu sediul în București, Str. Av. Ștefan Sănătescu, nr. 53, Copr nr. 5 (din Clădirea C1), etaj 3, camera 1 și 2, sector 1 și înregistrată la Registrul Comerțului  sub numărul J40/17156/12.10.2005, cu codul unic de înregistrare 18034103,   în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.skydivestore.ro , respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Site-ul www.skydivestore.ro  folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății. În cazul pierderii de informații cauzate de “bug”-uri sau erori ale soft-ului cu care este conceput și găzduit site-ul www.skydivestore.ro, SC Skyline Center SRL nu-și asumă nicio responsabilitate.

 

Definiții:

 • ANSPDCP =  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “procesare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita procesarea viitoare a acestora;
 • “operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • “persoană împuternicită de operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • “destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; procesarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • “consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Ce date cu caracter personal procesăm în mod uzual?

Datele prelucrate de SC Skyline Center SRL sunt exclusiv cele furnizate de utilizator.  Nu sunt obligați să furnizeze datele, acestea fiind însă necesare la prelucrarea cererii acestora și onorarea serviciilor oferite de SC Skyline Center SRL. Eventualul refuz al utilizatorului de a ne oferi datele solicitate determină imposibilitatea SC Skyline Center SRL de a oferi serviciile solicitate.

 • Crearea unui cont: ne transmitetiadresa de e-mail, numele și prenumele;
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metodă de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

 

Scopurile și temeiurile legale ale procesării

 • Crearea și administrarea contului online;
 • Procesarea comenzilor; protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale; Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs.

SC Skyline Center SRL poate primi, de asemeneaza, și înregistra, pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însă un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-ul SC Skyline Center SRL. 

 

Transferuri de date cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC Skyline Center SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • parteneri contractuali ai operatorului;
 • furnizori de servicii și bunuri;
 • societăți bancare;
 • autorități publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiție).

 

Drepturile persoanelor vizate

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, prin poștă, pe adresa societățîi SC Skyline Center SRL. De asemenea, le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției.
Site-ul www.skydivestore.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății. În cazul pierderii de informații cauzate de “bug”-uri sau erori ale soft-ului cu care este conceput și găzduit site-ului www.skydivestore.ro. Societatea nu-și asumă nicio responsabilitate.

 

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal
Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor personale.
S.C. Skyline Center SRL , ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, respectând, astfel, Ordinul 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal. Astfel:

 • Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnați de conducerea societății, fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont și parolă. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspendă automat.
 • Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
 • Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi.
 • Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

 

Limitare prin raportare la timp

SC Skyline Center SRL păstrează datele persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele și respectarea cerințelor legale.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă va consideră că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, SC Skyline Center SRL va publică respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.
Dacă aveți întrebări cu privire la politică de confidențialitate, va rugăm să ne scrieți pe e-mail., la adresa: sale@tnt-brother.ro.

 

Informații privind Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:
Adresa:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România
Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212
Fax:         +40.318.059.602
Email:     anspdcp@dataprotection.ro 
Web:      www.dataprotection.ro